Aforismer

Jag har alltid älskat aforismer. En aforism är ett kort och kärnfullt uttryckt förhållningssätt. Jag har insett att jag nästan alltid har möjlighet att välja hur jag vill förhålla mig till livet och allt vad det innehåller.

Jag hoppas de roar, stimulerar, väcker tankar, eller kanske förargar.  Här kommer mina och andras tankar och funderingar i små doser. 

Även den som går långsamt kommer fram.Förverkliga dina drömmar innan dom förbleknar!
Vi utvecklas när vi vågar ta steget ut i det okända.
Gläds då du snubblar, du slapp just att falla.
När vi skyller ifrån oss ger vi upp vår makt.

När du hjälper en annan uppför berget, bestiger du det samtidigt själv.
Jag går långsamt, men jag går aldrig tillbaka.

 Simma mot strömmen då hittar du källan.

Ett ord som lämnar din mun kan aldrig tas tillbaka.

Även stora hjärtan behöver tid för återhämtning.

Män gör - kvinnor är!

Rista beröm i sten, skriv kritik i sanden.

Motsatsen till kärlek är inte hat utan likgiltighet.
Gräset är grönt där man står, bara man vattnar det.

Livet är som en spegel. Allting blir vackrare när du ler.

 Förlåtelse är att låsa upp dörren för att släppa någon fri - och inse att fången var du. (Max Lucado)
 Skratt är motion på insidan och musik för själen. 

 
 Jag har en hobby - mitt liv!

 Ingen kan leva någon annans liv.
 Det är farligt att leva - man kan dö.
 Det finns mer i livet än öka farten.
 Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja.
 Bara de som vågar misslyckas stort kan lyckas stort.
Att leva är viktigast av allt. I alla fall så länge man lever.
Vi mår bra av att vara generösa!
Be någon om hjälp idag.
Bestäm dig för hur du vill leva ditt liv. Du har bara ett.
Ingen av oss är perfekt, därför är det viktigt att erkänna sina fel och brister och ta ansvar för dessa.
Om vi inser att vi alla har en del i det som händer oss kan vi sluta att känna oss som offer.
Att välja glädje är klokt. Gör vad du kan för att välja och sprida glädje idag.
Den enda som du kan förändra är dig själv!
Tid är mer värdefull än pengar. Du kan skaffa mer pengar men inte mer tid.
Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem att bygga bo i ditt hår!
Förtal skadar alla inblandade - framför allt den som förtalar.
Det svåra blir enkelt ju mer vi övar.
Alla brustna hjärtan läker till slut - om vi vill att de ska göra det.
Du är viktigast i ditt liv.
Här sitter jag och bara duger!
Vi kan inte välja allt som händer i vårt liv, men vi kan styra över hur vi vill hantera och känna inför det som händer.
Ingen vet vad han förmår, förrän han försökt.
Själviskhet är inte att leva som man själv vill, utan att tvinga någon annan att leva som man själv vill.
Att höra vad andra säger och att lyssna är inte nödvändigtvis samma sak.
Bättre tända ljus, om än aldrig så litet, än att förbanna mörkret. (Konfutse)
Den vanligaste förfalskningen: att förfalska sig själv.
Låt det förflutna vara förflutet. Lämna också framtiden ifred. Lev i nuet.
En vän är en som kommer in när hela världen har gått ut. (från Indien)
Gott omdöme får man av erfarenhet och erfarenhet får man av dåligt omdöme. John W Lang
Entusiasm smittar av sig. Vem vill du entusiasmera idag?
Konsten är att kunna känna glädje och stolthet på vägen mot våra drömmars mål, inte att vinna till varje pris.
Vi utvecklas när vi vågar ta steget ut i det okända.
Det viktigaste är inte varifrån du kommer, utan vart du är på väg. (Bernie Rohdes)
Lycklig är den som inte sörjer vad hon saknar utan gläds åt vad hon har.
Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. (Sören Kirkegaard)
Att våga är att förlora fotfästet för en sekund. Att inte våga är att förlora sig själv. (Sören Kirkegaard)
Vi ger till oss själva när vi tänker och talar gott om andra.
Ett förlåt utan en förändring betyder ingenting.