tisdag

Snällhet

Så många gånger som jag fått svaret "snäll" på frågan hur en kompis ska vara, vet jag inte. I skolan är arbetet med relationer och förhållningssätt kontinuerligt. Därav frågan.

Jag tycker snällhet är underskattat. För mig inkluderar ordet att jag tar ansvar, att jag säger ifrån och att jag vet hur jag löser en konflikt. Att jag har respekt för mig själv och andra. Snällhet gör att vi mår bra. Det innebär inte att någon kan köra med mig, att jag blir mesig. Att vara snäll mot andra påverkar mitt mående. Det är jag övertygad om.

Föräldrar, lärare och andra vuxna i barns och ungdomars omgivning behöver bli än tydligare i vad det är att vara snäll. Ingen av oss kan lägga ansvaret på någon annan.

Inga kommentarer: