onsdag

...och en slank han dit, och en slank han hit...

Han i det här fallet är vår käre utbildningsminister sedan ett gäng år tillbaka. Han med ordning och reda ni vet. Och principiellt har jag definitivt inget mot det. Mina synpunkter är mer inriktade på vägen dit. Men det var inte det jag tänkte skriva om. Det handlar om de många snabba beslut som tagits och som sedan ändrats. Flera ändringar har gjorts och kommer att göras i den nya skollag som kom för fyra år sedan. Lärarlegitimationens krav och riktlinjer har ändrats efter fattade beslut. Nya allmänna råd har skickats ut för att inom ett år vara inaktuella p g a att skollagen har ändrats.

Ni hör ju hur det är. Vi som ska administrera detta, vi som arbetar i skolan, hinner inte med. Implementering sker av nya direktiv, där delar måste ändras. Blanketter skapas för att stämma överens med lagkrav, dessa måste kort därefter göras om. Och så vidare, och så vidare.

Frustration, kostnader, massor av tid som inte blir kvalitetstid. Mitt i detta ska elever ges förutsättningar för att utveckla sina kunskaper så långt det går. Jag blir lite matt ibland!

Inga kommentarer: