måndag

Så här i grevens tid...

Det är fantastiskt med bilder. När jag sitter här och bläddrar bland dem kan jag på ett ögonblick i minnet befinna mig där och då. Till och med dofter och ljud blir jag påmind om. Det är fantastik så mycket ett år kan innehålla. Möten med människor. Resor till andra miljöer. Vackra saker som ögat har fått fröjda sig i. All tillfredsställelse det är att ha ett jobb att gå till. Familjen som finns där även om vi är spridda över Sveriges avlånga land.

Även det som varit svårt och känts oöverstigligt har på något sätt bemästrats. Människan är fantastisk att hitta lösningar och möjligheter i utmaningarna. I efterhand kan jag stå där som ett stort frågetecken och fundera över hur det hela gick till! Men samtid är jag en erfarenhet rikare.

2013 känns som ett år då de mörka krafterna i samhället blivit synliga. Rasism och främlingsfientlighet och till och med tagit sin plats i våra beslutande organ. Det skrämmer mig oerhört. Och när jag tänker på att 2014 är ett valår hoppas jag svenskarna visar tydligt att detta inte tillhör vårt land. I övrigt väntar jag med spänning på ännu ett fantastiskt år, då jag är färdig med min rektorsutbildning vilket kan göra att jag kan lägga mitt fokus på andra utvecklingsområden. Färre tillfällen med huvudvärk skulle göra hela mig glad. Den som lever få se!

Inga kommentarer: