söndag

Motbild

Eftersom ingen annan säger det så gör jag det. Vi som jobbar i skolan gör ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningar vi har! Bara så att ni vet...!  Min status på FB har varit denna idag. Det finns ett stort behov att  ge en motbild till den negativa bild som sprids om skolan i press och radio idag.  

Skolan, eller rättare sagt vi som jobbar där, behöver bli bättre på att beskriva dagens skola och de förutsättningar som den har. Alla har åsikter om skolan. Alla har ju gått i den. Att vara lärare är ett fantastiskt yrke, men ett oerhört komplext sådant. Skolan återspeglar det samhälle vi lever i med allt vad det innebär. Eleverna är barn av sin tid. 

Skolan är inte problemfri, men där finns fantastiska människor med olika professioner som gör allt för att ge barn och ungdomar förutsättningar och trygghet. 

Inga kommentarer: