fredag

Mod att leda

Att bli utmanad kan ibland bli provocerande. Ibland något som man längtat efter. Att få stanna upp, spegla sig i andras tankar och erfarenheter gör att jag har möjlighet att reflektera över mig själv. Oftast förändras livet. Och kanske påverkas min omgivning också av att jag mött nya utmaningar.

"Mod att leda". Utmaningarna har berört mitt ledarskap. Att få människor i min omgivning att växa och utveckla sin potential är nog bland det häftigaste jag kan vara med om. Men också det svåraste. Mod att leda. Utvecklingspotentialen är stor när det gäller mod. Bara så att du vet! Men jag tränar. Hela tiden!

Inga kommentarer: