tisdag

På väg

Människor i min omgivning som slår sig till ro och uttrycker en självgodhet utan någon intention till att lyssna in sin omgivning eller att förändra sitt beteende, kan göra mig oerhört frustrerad. De påverkar allt och alla i en organisation.

Människorna finns ju överallt i samhället. Bland beslutsfattare, makthavare, grannar, vänner, och människor jag möter i min vardag. Jag ska ärligt erkänna att jag har svårt att ta dessa människor på allvar. Svårt att verkligen lyssna på dem och bry mig om vad de säger. Det är väl min svaghet.

Jag tror på rörelse. Att vara på väg. Att hela tiden reflektera över sig själv. Men i mötet med dessa människor lär jag mig något om mig själv, och det är inte alltid så vackert det jag ser.

Inga kommentarer: