torsdag

Första arbetsdagen

Skolan är en plats där det endera råder full aktivitet eller är stendött. 178 dagar om året är eleverna där, lärarna något fler och under dessa dagar sker lärande på många plan. All kraft går åt att hitta vägar att stödja detta. Att stimulera lusten där den saknas och möta upp den där den finns har hög prioritet.

Idag var min första dag på jobbet, och det handlar verkligen om att koppla upp hjärnan. Rutiner, lösenord som bara fanns där innan semestern, kräver ett visst tankearbete för att klura ut. Men det går.

Fick frågan av någon idag om varför jag blev rektor. Och ibland ställer jag mig den frågan själv när jobbet kräver mer än vad som är nyttigt. Kanske är den frågan viktig att ställa sig med jämna mellanrum för att hålla fokus och engagemang. Eleverna är vår framtid. De är värda det bästa som vi vuxna kan ge dem. Redskap som hjälper dem att fixa livet. Sen gillar jag att se helheter och driva utveckling. Det finns nog flera skäl till att jag hamnade i det här jobbet.

Inga kommentarer: