onsdag

Hellre nu än sen

Hur svårt kan det vara att bli klar i tid? Det kunde ha varit sista arbetsdagen innan semestern. Inser att det inte alls blir det. Allt för många punkter kvarstår på listan "att göra" innan semestern. Men det är lugnt. Hellre nu än sen. Att tänka tar tid. Att reflektera över vad som ska prioriteras med den begränsade tid som finns är inte alltid enkelt. Men samtidigt är det ju spännande att få chansen att göra det.

Tänker på Christian Gidlund, som skriver om sin dödliga cancer i bloggen "I kroppen min" om den begränsade livstid han har kvar. Han samtalar med sig själv om den framtid han inte kommer att få, och om den tid han har kvar. För honom är det verkligen nu och inte sen. Funderar över hur jag själv skulle hantera en begränsat livstid?

I det sammanhanget känns min "jobbet att göra"-lista helt oviktig. Måste fundera över vad som finns på min "livslista". Lever jag nu och inte sen?

Inga kommentarer: