torsdag

Borde ha varit i Almedalen

Jag borde ha varit i Almedalen idag och krokat tag i de andras händer som redan stod där i en tyst protest mot Svenskarna parti som har sina sympatier lång, väldigt långt ut till höger. Ut bland de nynazistiska idéerna. Nu var jag inte där, jag var på jobbet, men jag höjer min röst här och nu. Deras budskap är att Sverige även i framtiden ska vara svenskt och att det är människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet som ska kunna bli medborgare. 

Jag måste säga att jag har väldigt svårt att förstå hur de tänker. Vad är svenskt? Egentligen? Hur ska de ha koll på generna? Har de fullständigt missat att vi lever 2013? Att världen har förändrats till att bli mångkulturell? Vad är de rädda för?

Jag ryser när jag läser, hör och ser människor som har en sån snäv syn på andra människor. Förstår att de är fulla av rädslor och har ett stort behov av att hävda sig.

Så jag borde verkligen ha varit i Almedalen idag och krokat tag i de andras händer som stod där i en tyst protest mot åsikter som inte hör hemma i Sverige eller någon annanstans.

Inga kommentarer: