lördag

Skolavlsutning

Avslut tillhör livet. Den här veckan har jag medverkat i två skolavslutningar. En för de yngre eleverna och en för de äldre. Reflektioner över dåtiden hör till. Minnen blir oftare detaljer än helheter. Så i mina tal till eleverna har jag lyft fram detaljerna. Busen, skatten, gråten, vännerna. Det som varit lätt men också det som varit svårt. Skolan är ett hårt arbete. 

Nuet och skolavslutningen innebär just för år nio att det som tidigare varit "VI" inte längre är det. De skiljs och splittras för nya äventyr i livet. Framtiden är okänd, läskig men också spännande och utmanande. Lycka till alla fina nior!

Inga kommentarer: