fredag

#dethärärmittland

"Jag är född i ett land jag aldrig behövt fly ifrån. Jag är född i ett land som tar emot dem som flyr till detta land. Vårt blir landet då." De här orden är skrivna av Anne-Marie Körling på Twitter under #dethärärmittland. 

Jag instämmer helt och hållet!

Inga kommentarer: