måndag

24 timmar

Vilken tur att dygnet har 24 timmar, annars skulle jag aldrig hinna med mitt jobb. Just nu gäller inte 8 timmars arbete utan kanske 12-13. Tjänstefördelning. Resursfördelning. Och all annan fördelning som behöver göras inför nästa läsår. Utmanande men svårt.

Det gäller ju att ta tillvara allas kompetens och personliga kvalifikationer och också önskemål, så att alla kan utvecklas och göra ett kanonjobb. 

Vissa har inget arbete, andra har hur mycket som helst. Det är verkligen inte rättvist. Skulle kunna dela med mig just nu.

Inga kommentarer: