söndag

Kepsrektorn

Har fått ett nytt namn. Kepsrektorn. 

För snart ett år sedan framkom önskemål från elever på skolan att de skulle få ha mössa och keps på sig under lektionstid. Diskussionens vågor gick höga, både för och emot. Höjden på vågorna var avsevärt högre bland de vuxna när de diskuterade frågan än hos eleverna. Argumenten från eleverna att få ha detta klädesplagg på sig var så kloka att några reella argument emot var svåra att komma på. 

Det som gjorde mig mest förvånad under resans gång var hur en mössa kan väcka så starka känslor! Mycket intressant. Så nu vet ni. Kepsrektorn - helt ok namn!

Artikel i den lokala tidningen
 

Inga kommentarer: