onsdag

Dödsorsak - kvinna

Läser artiklar i Aftonbladet om det våld mot kvinnor runt om i världen som i många fall leder till döden. Det är helt obegripligt att en dödsorsak kan vara att man är kvinna. Varenda cell i kroppen skriker ut avsky mot de män som så föraktfullt utövar makt och våld mot kvinnor. 

Hur kan män hälla bensin över sina kvinnor och tända på? Varför är flickor och kvinnor lovliga att utöva sexuellt våld mot? Vad gör att man använder knivar för att skada flickor och kvinnor? 

Vad gör vi i omvärlden? Vad gör vi i Sverige? Vad gör jag?

Inga kommentarer: