torsdag

Lärare kränker elever

I går kväll på Tv-nyheterna visades på ökningen av anmälda fall där lärare kränker elever. I min värld är det helt otänkbart och helt oacceptabelt att detta sker. Barn ska till hundra procent kunna känna sig trygga i skolan, en skola där de är tvungna att vistas i p g a skolplikten.

Men...jag har viss förståelse för att vuxna ibland fattar okloka beslut och agerar helt fel. Idag hör det mer till regel än undantag att vuxna i skolan, oavsett vem det är, upplever dagliga kränkningar av elever, både verbalt och fysiskt. Respekten för överenskommelser, varandra och för de vuxna är lika med noll. Även vissa föräldrar intar samma attityd. I en stressad och pressad situation kan lärare hamna utanför sin professionella roll, agera utifrån mänskliga reaktioner och hamna i försvar vilket tyvärr kan kränka eleven.

Problemet menar jag är större än bara detta att elever blir kränkta av lärare. Det handlar om attityder och förhållningssätt till varandra i vårt individualistiska samhälle. Vill vi ha det så här? Jag tänker på mig och bryr mig inte i dej...Många barn och ungdomar agerar utifrån detta tänk. Ansvaret ligger hos oss vuxna, inte hos barnen i första hand.

Inga kommentarer: