söndag

Betyg och bedömning

Så många timmar! Har snart suttit en hel dag och sammanställt material kring lärares arbete kring dokumentation, betyg och bedömning. Oerhört intressant att se att på en relativt liten skola finns skillnader i förhållningssätt och rutiner. Det handlar om elevens rättssäkerhet. 

Då var det bara att se till att tid avsätts till detta arbete. Undrar var jag ska trycka in det bland allt annat som ska in i vardagsarbetet för lärarna.

Jag blir trött av att tänka och fundera. Om det ändå hade varit av fysiskt arbete. 
Nu blir det käk!

Inga kommentarer: