tisdag

Ett steg tillbaka

Hur viktigt är det inte att ibland stanna upp och ta ett steg tillbaka för att titta på det som har varit. Det kan faktiskt ge perspektiv till det som är just nu! 

Vi gjorde det idag. Vi som jobbar i trygghetsgruppen på skolan. Vi kunde konstatera att att situationer där elever kränkt eller blivit utsatta av kränkningar hade lösts. Kompetent personal har genom samtal, tydlighet om vad som gäller och uppföljning lyckas. 

Det känns VÄLDIGT bra. 


Kanske vi skulle kunna hjälpa till med världsfreden. Arbetslösa skulle vi inte behöva vara. 

Inga kommentarer: