söndag

Lagar och förordningar

Förvaltningslag, skollag, diskrimineringslagen, regeringsformen, brottsbalken, föräldrabalken, grundskoleförordningen... Skulle kunna fortsätta en stund till för att nämna alla lagar och förordningar som jag idag har varit inne i och läst. Det handlar om min examinationsuppgift i skoljuridik som ska lämnas senast tisdag.

Jag förvånas över hur många lagar och förordningar som faktiskt påverkar skolans inre arbete. Eleven, läraren för att inte glömma rektorn styrs av allt det som står skrivet. Rektors ansvar kan göra vem som helst darrig. Och ändå har jag valt det jobbet!

Inga kommentarer: