fredag

Juridiken

Så var det då gjort. Läst, bedömt och godkänt! Som alltid är det med stor tillfredsställelse jag tar emot dokumentet när det kommer tillbaka med budskapet om kunskapen var tillräcklig för att få det eftertrakatade G:et. Nu är det bara att fokusera på nästa del i kursen.
Tre dagar har tillbringats på konferenshotellet Aronsborg tillsammans med över 70 andra rektorer. Konstaterat att vi är en stor grupp med starka personligheter som är vana att leda och ge direktiv! Det blir väldigt synligt i de grupper vi arbetar. Just nu kör jag lite lay back varianten. Man får välja sina strider!

Inga kommentarer: