måndag

En diktators fall

Gadaffi har förlorat makten i Libyen! Efter 42 år. Just nu vet man inte riktigt var han finns, men rebellerna har intagit Tripoli. Jag kan inte ens fantisera vad det skulle innebära att inte ha den frihet som jag tar för självskrivet. Inser hur fort den kan förloras och hur viktigt det är att kämpa för demokratins överlevnad och fortlevnad. 

Blir rädd när jag läser om att det finns unga idag som skulle kunna sälja sin rösträtt till rätt betalning, och andra som skulle kunna tänka sig en diktator som ledare. 

Lycka till alla Libyer!    

Inga kommentarer: