söndag

Statsminister 1956

Hemma pratades det sällan eller aldrig politik. Inte vad jag minns i alla fall. Vet inte varför, det bara var så. Det enda jag kommer ihåg var när pappa återberättade historien om "Göbber och kärringar" som Tage Erlander drog i Hylands hörna.

Tage Erlander, 1966

1956 var Tage Erlander statsminister. Det blev han redan 1946 då Per Albin Hansson hastigt hade dött. Han var socialdemokrat, född 1901. Har inte själv några egentliga minnen av honom som politiker, trots att han var statsminister fram till 1969 då Olof Palme tog vid.  Läser om honom att han var retoriskt skicklig och blev varefter åren gick, även folkkär. Han var en värmländsk statsminister som skrev dagbok vars anteckningar nu utkommit i bokform. Hur många politiker gör det nu för tiden? I dagboksanteckningarna kan man läsa om hans trötthet och sömnlöshet. Förmodligen något han delade med dagens politiker. Han oroade sig också ständigt för att partiet inte skulle hitta rätt politisk kurs och för att de skulle behålla sin starka folkliga förankring.

Under hans regeringstid fortsatte utbyggnaden av den "svenska välfärdsmodellen". Bara de orden kräver sin förklaring. Vad innebar det att födas 1956 in i den "svenska välfärdsmodellen"? Det får utredas vid ett senare tillfälle.

Inga kommentarer: