torsdag

Bored out

Läste en artikel på nätet att det kan vara nästan lika skadligt för hälsan att vara understimulerad på jobbet som att drunkna i arbetet. Forskare varnar för den nya diagnosen "bored out". 

Kontoret
Kan trösta mej med att den diagnosen inte är aktuell just nu. Möjligen ligger "drunkningen" närmare. Men trots denna överhängande risk, fortsätter jag som rektor. Jobbet utmanar mej varje dag, ibland på gränsen till vad som är hälsosamt. Men alla människor jag möter ger mig kraft och mod att stå kvar!

Inga kommentarer: